Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

hydra


dangerous beauty
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
hydra


Universal Traveller
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
hydra
Reposted fromoski oski viarol rol

July 05 2015

hydra
5845 d2c6 500
Reposted fromcorvax corvax viadarksideofthemoon darksideofthemoon
hydra
6162 b7c8
hydra
hydra

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
Reposted fromsorata sorata viarol rol

July 04 2015

hydra

July 03 2015

hydra


















guywholooksliketaylorswiftfan:

Ok but these are really cool tho.

(Source: collegehumor/blogwell/Caldwell Tanner)

hydra
1168 f1c6 500
"– Chciałem powiedzieć (…) że na tym świecie jest chyba coś, dla czego warto żyć.
Śmierć zastanowił się przez chwilę.
KOTY, stwierdził w końcu. KOTY SĄ MIŁE."
"Czarodzicielstwo" Terry Pratchett
hydra
8594 748b
Reposted fromdaelmo daelmo viadarksideofthemoon darksideofthemoon
hydra
3739 9267 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
2893 db53 500
hydra
9942 eb9d
#1. Kiedy zainstalowałem program i nie mogę go nigdzie znaleźć...
hydra
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik vialucidumintervallum lucidumintervallum
hydra
1440 dabb
Reposted fromkaiee kaiee vialucidumintervallum lucidumintervallum
hydra

June 27 2015

hydra

June 23 2015

hydra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl